ประวัติป้ายโฆษณา


ประวัติป้ายโฆษณา

ในศตวรรษที่ 19 เศรษฐกิจที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลให้ธุรกิจโฆษณาเติบโตเป็นอย่างมาก
ในสหรัฐอเมริกา ความสำเร็จของการโฆษณานำไปสู่การส่งแคตตาล็อกไปตามบ้านแล้วให้ผู้รับสามารถสั่งของ
ทางจด *** ยได้ ค.ศ. 1841 บริษัทตัวแทนโฆษณาแรกของโลกได้ถือกำเนิดขึ้นโดยการก่อตั้งของ Volney Palmer
ในเมืองบอสตัน ในระยะแรกบริษัทนี้เป็นนายหน้าขายพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์ ค.ศ. 1875 N.W. Ayer เปิดบริษัท
N. W. Ayer & Son ในฟิลาเดลเฟีย เป็นบริษัทแรกที่ให้บริการโฆษณาอย่างครบวงจร กล่าวคือ เป็นนายหน้าโฆษณา
และรับจัดทำโฆษณาให้ด้วย โฆษณาเป็นหนึ่งในไม่กี่อาชีพที่ผู้หญิงสามารถทำได้ในยุคนี้ โฆษณาและ นายหน้า
ทั้งหลายต่างพุ่งเป้า *** ยไปที่ผู้หญิงเพราะผู้หญิงเป็นผู้จัดหาซื้อ ของเข้าบ้าน โฆษณาชิ้นแรกที่มีการใช้การ
ปลุกเร้าทางเพศจัดทำโดยผู้หญิง เป็นโฆษณาเกี่ยวกับสบู่ที่ใช้สามีภรรยาคู่หนึ่งและขึ้นข้อความว่า "ผิวที่คุณรัก
ที่จะสัมผัส" แม้ว่าจะดูเป็นเรื่องธรรมดาในสมัยนี้แล้วก็ตาม

เมื่อสถานีวิทยุเริ่มกระจายเสียงเป็นครั้งแรกในต้นทศวรรษที่ 1920 รายการวิทยุต่างๆก็ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด
ทั้งนี้เป็นเพราะสถานีวิทยุในยุคแรกๆก่อตั้งโดยผู้ผลิตวิทยุที่ต้องการให้มี รายการมาก ๆ เพื่อจะได้ขายวิทยุได้เยอะ ๆ
เมื่อเวลาผ่านไป องค์กรไม่หวังผลกำไรต่างๆได้ตั้งสถานีวิทยุของตนขึ้นมา รายการวิทยุส่วนมากจะมีสปอนเซอร์
สนับสนุนรายการซึ่งมักจะเป็นสปอนเซอร์เจ้า เดียวโดยผู้จัดรายการจะต้องกล่าวถึงสปอนเซอร์ก่อนและหลังรายการ
เป็นเวลา สั้นๆ ต่อมา เจ้าของสถานีวิทยุเห็นว่าหากขายช่วงเวลาโฆษณาให้กับหลายๆบริษัทจะทำเงินได้มากกว่า
มีสปอนเซอร์เจ้าเดียว วิธีนี้ถูกนำไปใช้กับการโฆษณาใน โทรทัศน์ในช่วงปลายทศวรรษ 1940 และต้นทศวรรษ
1950 ด้วย มีการต่อสู้อย่างดุเดือดระหว่างผู้ที่ต้องการให้วิทยุเป็นธุรกิจกับผู้ที่ ต้องการให้คลื่นวิทยุเป็นสมบัติ
สาธารณะและต้องใช้โดยไม่หวังผลกำไร

ในทศวรรษ 1960 วงการโฆษณาได้ก้าวเข้าสู่การโฆษณายุคใหม่ที่เริ่มใช้ข้อความที่แปลกตาเพื่อดึงดูด
ความสนใจของผู้คน บริษัท Volkswagen สร้างโฆษณาที่ใช้หัวข้อว่า "คิดเล็กๆ" และ "มะนาว"
(สัญลักษณ์อธิบายรูปร่างของรถในสมัยนั้น) นับเป็นผู้บุกเบิกการโฆษณาโดยใช้จุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง
ความประทับตราตรึงแก่ผู้อ่าน วงการโฆษณาของอเมริกายุคนี้ถูกเรียกว่าเป็นยุคปฏิวัติความคิดสร้างสรรค์
นักโฆษณาที่โดดเด่นได้แก่ Bill Bernbach ผู้ที่ช่วยสร้างโฆษณาของ Volkswagen และอื่นๆอีกมากมาย

อินเทอร์เน็ตได้เปิดพรมแดนใหม่แห่งการโฆษณาและทำให้เกิดยุค"ดอตคอม"เฟื่องฟูในทศวรรษที่ 1990
บริษัทต่างๆอาศัยเงินจากการโฆษณาเพียง อย่างเดียวโดยเสนอทุกอย่างตั้งแต่คูปองไปจนถึงบริการอินเทอร์เน็ต
ในช่วงก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 *** เกิลและบริษัทอีกจำนวนหนึ่งได้นำเสนอกลยุทธ์การโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้อง
กับเนื้อหา แทนที่จะโฆษณาทุกอย่างโดยไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ทำให้เกิดกระแสการสร้างโฆษณาแบบอินเทอร์
แอคทีฟอย่างมากมาย

นวัตกรรมโฆษณาเมื่อไม่นานมานี้ได้แก่การโฆษณาแบบกระจายไปทั่ว กล่าวคือ การโฆษณาตามที่สาธารณะ
เช่นการโฆษณาตามรถ หรือการโฆษณาแบบอินเทอร์แอฟทีฟที่อนุญาตให้ผู้ชมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาได้

 

ความสำคัญของโฆษณา

บทโฆษณาประกอบด้วยรายละเอียด ต่างๆ ที่ผู้ต้องการจะนำเสนอให้ผู้บริโภคทราบ เข้าใจและเกิดการกระทำ
บางอย่างต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งนักวางแผนโฆษณาต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี สามารถทำโฆษณาให้ผู้บริโภคพอใจ
การโฆษณาจึงมีความสำคัญต่อผู้บริโภค และ ต่อผลิตภัณฑ์คือ

ปรับแต่งความต้องการของผู้บริโภคให้เป็นรูปร่างที่ชัดเจนขึ้นเนื่องจากบาง ครั้งผู้บริโภคไม่ทราบถึงความต้องการ
ของตน บทโฆษณาที่มีความละเอียดสินค้าจะทำให้ผู้บริโภคเห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์

ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการโฆษณา และให้เหตุผลกับผู้บริโภคว่าทำไหมถึงควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
โดยการสร้างความต้องการในสินค้าให้กับผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้จักและใช้รายละเอียดข้อมูล ในการเลือกตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์

กระตุ้นหรือผลักดันให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์ หรือมีความต้องการใช้สินค้าขึ้นกว่าเดิม สร้างความตื่นเต้นและรีบเร่งให้
กับผู้พบเห็นโฆษณาต้องหามาใช้ เช่น ซื้อ 1 แถม 1 เป็นต้น

ทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในสินค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์ บทโฆษณาที่มีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างภาพลัีกษณ์ที่ดีให้
เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกภาษาที่สละสลวย การใช้ภาพประกอบ ที่จะสร้างความพอใจให้กับผู้บริโภค

บทโฆษณามีความสำคัญคือ สามารถดึงดูดความสนใจของผู้รับสาร หรือผู้ที่ถูกคาดหวังว่าจะเป็นกลุ่มเป้า *** ย
ทางการค้าให้มีพฤติกรรมต่อ ผลิตภัณฑ์ตามที่นักโฆษณาได้ตั้งเป้า *** ยไว้ โดยบทโฆษณาที่ดีสามารถชักนำพฤติกรรม
ของผู้รับสารนั้นไปสู่การกระทำตามที่ นักการตลาดต้องการ

หน้าที่ของบทโฆษณา

นักเขียนโฆษณาแห่งดอยล์ กล่าวว่า "ความคิดในงานจะต้องทำให้คนอ่านโฆษณาจดจำคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ให้ได้"

การ บอกกล่า่วหรือรายงานหรือให้ความรู้แก่ผู้บริโภค การสร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ การทำให้เิกิดการยอมรับหรือ
เชื่อถือในผลิตภัณฑ์ และให้ความบันเทิงในการชมการอ่าน หรือการรับฟังโฆษณา ดังต่อไปนี้

หน้าที่ในการบอกกล่าวรายละเอียดและสร้างความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ที่จะให้ ประโยชน์กับผู้บริโภคได้ ทั้งข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ คุณลักษณะ ประโยชน์ใช้สอย วิธีการใช้ การให้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

หน้าที่เพื่อให้เกิดการยอมรับหรือเชื่อถือ โดยนักเขียนบทโฆษณาจะต้องเลือกใช้องค์ประกอบต่างๆ ไมว่าจะเป็นข้อความ
รูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้สี แสง และเสียงประกอบต่างๆ มาผสมผสานกันอย่างมีศิลปะและใช้เทคนิคพิเศษเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ

หน้าที่ให้ความบันเทิง โดยการใช้ภาพ แนวเรื่อง คำพูด ข้อความเทคนิคพิเศษ หรือเสียงประกอบต่างๆ ให้เกิดความ
เพลิดเพลิน สนุกสนาน ขบขัน ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้

เสนอสิ่งเร้าในการโฆษณา เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์และโฆษณา และเกิดพฤติกรรมการซื้อหรือการใช้
ผลิตภัณฑ์ เป็นการเสนอสิ่งเร้าเกี่ยวกับประโยชน์และคุณสมบัิติของผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับ ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่ม
เป้า *** ยทั้งทางด้านกายภาพและจิตวิทยา

แข่งกับผู้แข่่งขัน โดยบทโฆษณาที่มีประสิทธิภาพจะสามารถสร้างความเข้าใจและความประทับใจให้กับ ผู้บริโภคที่ได้เห็น
ได้ยินโฆษณา เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการจดจำและความจงรักภักดี และป้องกันคู่แข่งขันที่จะเข้ามาแย่งตลาด

ที่มา คุณจริยา ปันทวัง *** ร

Visitors: 164,534